ICS 01.040.25; 25.220.20

ČSN P

CEN/TS 16981

 

01 2070

Květen 2017

 

předběžná ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Fotokatalýza – Terminologický slovník

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz