ICS 29.220.10; 33.040.40

ČSN

EN 62952-2

 

18 9000

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdroje pro bezdrátová komunikační zařízení –
Část 2: Profily pro zdrojové moduly s bateriemi

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz