ICS 25.100.50

ČSN

EN ISO 4231

 

22 3212

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro válcové trubkové závity, série G

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 24231 (22 3212) z prosince 1993.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz