ICS 01.040.29; 01.040.31; 29.200

ČSN

EN 60700-2

 

35 1610

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem
velmi vysokého napětí –
Část 2: Terminologie

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz