ICS 17.220.20; 35.100.01; 91.140.50

ČSN

EN 62056 -7-5

 

35 6131

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výměna dat pro odečet elektroměru – Soubor DLMS/COSEM –
Část 7-5: Přenosové profily místních dat pro místní sítě

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz