ICS 65.060.25; 65.060.40; 83.140.40

ČSN

EN ISO 1401

 

63 5307

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pryžové hadice pro postřiky v zemědělství

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 1401 (63 5307) ze září 2000.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz