ICS 91.060.50

ČSN

EN 12207

 

74 6011

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12207 (74 6011) z března 2001.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz