ICS 13.340.40

ČSN

EN ISO 374-5

 

83 2310

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím
a mikroorganismům –
Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz