ICS 11.060.15

ČSN

EN ISO 14801

 

85 6367

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Implantáty – Dynamická zatěžovací
zkouška nitrokostních zubních implantátů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14801 (85 6367) z dubna 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz