ICS 97.170

ČSN

EN ISO 16409

 

85 5267

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Ústní hygienické výrobky – Ruční interdentální kartáčky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16409 (85 5267) z března 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz