ICS 97.140

ČSN

EN 12727

 

91 0645

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nábytek – Pevně zabudované řady sedadel – Zkušební metody
a požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12727 (91 0645) z června 2001.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz