ICS 13.220.20

ČSN

EN 54 -5
ed. 2

 

34 2710

Duben 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrická požární signalizace –
Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče teplot

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-02-28 se nahrazuje ČSN EN 54 -5 (34 2710) z prosince 2001,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz