ICS 17.040.40

ČSN

EN ISO 14405-3

 

01 4115

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geometrická specifikace produktu (GPS) – Tolerování rozměrů –
Část 3: Úhlové rozměry

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz