ICS 17.040.20

ČSN

EN ISO 16610-30

 

01 4445

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geometrické specifikace produktu (GPS) – Filtrace –
Část 30: Robustní profilové filtry: Základní koncepce

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz