ICS 97.130.20

ČSN

EN 16855-1

 

14 2743

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chladicí boxy se vstupem – Definice, charakteristika tepelné izolace
a zkušební metody –
Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz