ICS 25.100.70

ČSN

EN 13743

 

22 4505

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní požadavky pro brusivo na podložce

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13743 (22 4505) z prosince 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz