ICS 43.120

ČSN

EN ISO 17409

 

30 0056

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektricky poháněná silniční vozidla – Spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie – Bezpečnostní požadavky

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz