ICS 77.140.70

ČSN

EN 10056-1

 

42 5546

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L
z konstrukčních ocelí –
Část 1: Rozměry

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10056-1 (42 5546) z února 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz