ICS 77.140.50

ČSN

EN 10152

 

42 0911

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena – Technické dodací podmínky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10152 (42 0911) z listopadu 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz