ICS 67.120.30

ČSN

EN 14176

 

56 0028

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny – Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších,
v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC
s UV detekcí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14176 (56 0028) z července 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz