ICS 23.040.70

ČSN

EN 14423+A1

 

63 5352

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak
do 18 bar

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14423 (63 5352) z prosince 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz