ICS 13.040.40

ČSN

EN 15058

 

83 4740

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stacionární zdroje emisí – Stanovení oxidu uhelnatého – Standardní referenční metoda – Nedisperzní infračervená spektrometrie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15058 (83 4740) z února 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz