ICS 13.040.40

ČSN

EN 14790

 

83 4731

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stacionární zdroje emisí – Stanovení vodní páry v potrubí – Standardní referenční metoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14790 (83 4731) z července 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz