ICS 33.170

ČSN

ETSI EN 300 401 V2.1.1

 

87 9008

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémy rozhlasového vysílání – Digitální rozhlasové vysílání (DAB)
pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz