ICS 97.200.50

ČSN

EN 71-12

 

94 3095

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnost hraček –
Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 71-12 (94 3095) z února 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz