ICS 97.190  

ČSN

EN 12868

 

94 3450

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výrobky pro péči o dítě – Metody stanovení uvolněných N-nitrosaminů
a N-nitrosovatelných látek z elastomerních a pryžových sosáků
a saviček

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12868 (94 3450) ze září 2000.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz