ICS 97.140; 97.200.30

ČSN

EN 581-3

 

91 3010

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí
a komerční použití –
Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky pro stolový nábytek

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 581-3 (91 3010) z listopadu 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz