ICS 13.340.60; 53.020.99

ČSN

EN 1496

 

83 2670

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranná zdvihací zařízení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1496 (83 2670) z července 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz