ICS 13.340.20

ČSN

EN ISO 10256-1

 

83 2163

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochranné prostředky pro lední hokej –
Část 1: Obecné požadavky

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz