ICS 55.120

ČSN

EN 15384-2

 

77 1011

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obaly – Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub –
Část 2: Měď siranový test

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN 15384-1 (77 1011) z července 2017 nahrazuje ČSN EN 15384 (77 1011)
z května 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz