ICS 11.080.30

ČSN

EN 868-4

 

77 0360

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu –
Část 4: Papírové sáčky – Požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 868-4 (77 0360) z prosince 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz