ICS 27.160

ČSN

EN 12976-2

 

73 0302

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 2: Zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12976-2 (73 0302) ze září 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz