ICS 83.180

ČSN

EN 15416-5

 

66 8532

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová – Zkušební metody –
Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15416-5 (66 8532) z února 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz