ICS 13.220.40; 29.020

ČSN

EN 60695- 8-1
ed. 3

 

34 5615

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 8-1: Uvolňované teplo – Obecný návod

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-12-20 se nahrazuje ČSN EN 60695-8-1 ed. 2 (34 5615) z února 2009,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz