ICS 49.140

ČSN

EN 16602-10

 

31 0510

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zabezpečování kosmických produktů –
Management zabezpečování výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13291-1 (31 0502) z února 2000.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz