ICS 13.030.40

ČSN

EN 12574-3

 

26 9382

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stacionární kontejnery na odpad –
Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12574-3 (26 9382) z května 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz