ICS 17.040.20

ČSN

EN ISO 8401

 

03 8161

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kovové povlaky – Přehled metod měření tvárnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8401 (03 8161) z února 1997.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz