ICS 01.040.19; 19.100

ČSN

EN ISO 5577

 

01 5005

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1330-4 (01 5005) z července 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz