ICS 13.220.50; 91.140.30

ČSN

EN 1366-10+A1

 

73 0857

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací –
Část 10: Klapky pro odvod kouře

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1366-10 (73 0857) ze září 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz