ICS 25.220.60

ČSN

EN 13523-29

 

03 8761

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení –
Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13523-29 (03 8761) z října 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz