ICS 45.100

ČSN

EN 12397

 

27 3013

Říjen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Provoz

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12397 (27 3013) z května 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz