ICS 03.100.70; 03.120.10; 49.020  

ČSN

EN 9132

 

31 0406

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Systémy managementu kvality – Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 9132 (31 0406) z listopadu 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz