ICS 49.025.40

ČSN

EN 2823

 

31 7652

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Plasty vyztužené vlákny – Stanovení vlivu atmosférické vlhkosti na fyzikální a mechanické vlastnosti

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz