ICS 65.060.35

ČSN

EN ISO 13693-1

 

47 4062

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zavlažovací zařízení – Bezpečnostní zařízení pro chemické přihnojování –
Část 1: Malé plastové ventily pro chemické přihnojování

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz