ICS 23.020.40

ČSN

EN ISO 20421-2

 

69 7230

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kryogenické nádoby – Velké přepravní vakuově izolované nádoby –
Část 2: Provozní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13530-3 (69 7230) z prosince 2002.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz