ICS 83.180; 91.100.10; 91.100.30

ČSN

EN 12004-2

 

72 2469

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lepidla pro obkladové prvky –
Část 2: Zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12002 (72 2467) z června 2009, ČSN EN 1348 (72 2466) z ledna 2008, ČSN EN 12003 (72 2468) z června 2009, ČSN EN 1323 (72 2462) z ledna 2008, ČSN EN 1324 (72 2463)
z ledna 2008, ČSN EN 1346 (72 2464) z ledna 2008, ČSN EN 1308 (72 2460) z ledna 2008.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz