ICS 97.195

ČSN

EN 16682

 

96 1527

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana kulturního dědictví – Metody stanovení vlhkosti
nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz