ICS 93.020  

ČSN

EN ISO 22476-11

 

72 1004

Říjen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky –
Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CEN ISO/TS 22476-11 (72 1004) z října 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz