ICS 45.100  

ČSN

EN 13796-1

 

27 3021

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy –
Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13796-1 (27 3021) z ledna 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz