ICS 33.170; 35.240.95

ČSN

EN 62766-3

 

36 8693

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní
pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu –
Část 3: Obsah metadat

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz